Cosmoholism

Cosmoholism (Kosmoholism) är mitt sätt att beskriva, leva, expandera och dela ett medvetet levnadssätt. Cosmoholism inbegriper ett heltäckande och inkluderande sätt att närma sig livet, såväl filosofiskt som praktiskt; det medvetna liv som utifrån beskaffenheten hos själva Kosmos är en latent potential inom varje människa som kan bli fullt uppväckt och manifesteras…

Utifrån vår faktiska existens kan vi människor varken lämna eller förneka det Kosmos vi alla är helt inkluderade i. Ofrånkomligen är vi i relation med alla och allt i Kosmos. Även om vi inte reflekterar över detta i vårt dagliga leverne, så fortgår alltjämt vårt dagliga leverne inom detta Kosmos.

Vi relaterar naturligt dagligen till våra nära relationer och omgivningar. Även om vi, i den västerländska civilisationen och den växande globaliseringen, blir alltmer medvetna om avlägsnare omgivningar så är det inte självklart för oss att i vårt dagliga leverne begrunda våra roller eller relationer inom den Kosmiska Helheten. Kosmoholistisk medvetenhet innebär att vara lika intimt i kontakt med hela Kosmos som med varje annan intim relation eller omgivning! Det förutsätter existentiell intimitet med grundimpulsen till livet till Kosmos; med Gud, Ljuset, Skaparen, Livskällan, Alltets Ursprung… 

 

För länkar till liknande eller synkroniserade sammanhang se den engelska versionen av  Cosmoholism eller gå direkt till Related or synchronized contexts