Kundalini

Min största gåva – en nådegåva

Jag har ”blivit given” djupgående erfarenheter av uppvaknande av det psykospirituella energifenomenet Kundalini. 

Ämnet Kundalini är vanligtvis väldigt förvirrande, förträngt eller okänt inom den västerländska civilisationen. Jag hade absolut ingen kunskap eller information om detta naturliga fenomen förrän 1987 när jag för första gången besökte Indien och fann böcker om det, även om jag hade ”kämpat” enormt för att förstå och hantera vad som hände mig spontant redan elva  år tidigare; ett intensivt Kundalini uppvaknande.

Även om jag sedan mitt första besök i Indien började förstå gåvan och nåden och den potentiella healing, såväl som potentiella svårigheter för en novis, inom fenomenet Kundalini uppvaknande, så har det tagit mig djupgående hängivet engagemang och utmaningar att nå fram till där jag är idag. Varje studium, varje ”kämpande” och varje upplevelse av ”själens mörka natt” var värt det.

Det tog mig 36 år innan jag fann tillräckligt många tillförlitliga informationskällor, kunskap, forskning och dokumenterade levnadsberättelser, som så grundligt bestyrkte det naturliga Kundalini fenomenet och den fulla relevansen av mina egna upplevelser, att jag helt och fullt kan tillerkänna dessa erfarenheter vara naturliga nådegåvor som jag kan omfamna med kärlek, förståelse och tacksamhet istället för separerande oförståelse.

Det svåraste med omvälvande Kundalini upplevelser har varit att fenomenet Kundalini är så ofamiljärt för de flesta människor inom våra moderna kulturer. Inget i mitt liv och av att vara inkarnerad i en mänsklig kropp är dock mer välgörande och helande idag än min Kundalini medvetenhet, till den grad jag tillåter och erkänner den naturligt att finnas. Jag vill påstå att: Det Gudomligt Andliga, Medvetenhet, Chakran, Kroppen, Jorden och hela Kosmos hålls samman och kan upplevas inombords genom Moder Kundalini .

Eftersom Kundalini är den kosmiska sexuella energin, så menar jag att det är högst betydelsefullt för par som är hängivna ett andligt leverne att känna till och lära sig om sakral sex eller energi tantra.

Det har stort värde för mig att kunna assistera andra i att klargöra eller ge komfort och självförtroende när det gäller det naturliga fenomenet Kundalini. Jag förstår att min egen Kundalini Shakti nådefullt har varit min guide att utveckla Quantum Chakra Meditation & Yoga som ett sätt att förbereda eller stödja och balansera den naturliga Kundalini kraften att kunna flöda genom alla chakran; att öppna för eller expandera den kosmiska medvetenheten i det dagliga livet.

Det bara hände att jag blev till stöd i situationer där människor behövde det i sina kundalini processer. Sedan åratal tillbaka har Kundalini inifrån guidat mig till att skriva alster som jag ännu inte publicerat (december 2012), trots att människor som har tagit del av dem ivrigt uppmuntrat mig till det. Jag är dock först nu i en fas i livet där jag känner mig helt säker på att ett av de viktigaste stegen i mitt liv är att dela min personliga historia, erfarenheter och vägledning, såväl som viktig information och kunskap om, fenomenet Kundalini.

Den dag då min nuvarande kropp inte längre lever på jorden, råder jag mina kära barnbarn och andra familjemedlemmar, eller andra som kanske saknar mig; Istället för att sörja mig, lär känna mig mer genom att ta del av vad jag skrivit eller annan form av efterlämnade budskap… speciellt om Kundalini… Det är mitt arv…

Länkar om Kundalini

Kundalini Wikipedia

Fler länkar om Kundalini finns på den engelska versionen av denna sida.