Hem

Min intention med denna websida är att göra mig synlig och tillgänglig, att dela med mig av mitt livsengagemang inom Cosmoholism och ge möjlighet till vad jag kallar Intimt Samskapande (Co-Creative Intimacy).

Mitt hjärtas vision och kall är att hängivet delta i ett kvantsprång mot en kosmoholistiskt medveten mänsklighet och existentiell välfärd för alla varelser.

Inom området uppvaknande, stödjande och växande kosmoholistisk medvetenhet har jag stött på många som som är och har varit oersättliga kanaler, inspiratörer och speglar i mitt liv.  En del av dessa möter jag eller har  mött personligen, andra endast genom deras budskap. Utifrån deras leverne eller budskap, oavsett om de lever eller levde samtida med mig i denna livstid eller under andra tidsepoker, så upplever jag Intimt Samskapande (Co-Creative Intimacy). Min tacksamhet till dem alla är bortom ord. Jag kan inte föreställa mig något som ger mer värde i mitt eget liv än att själv vara en sådan kanal, inspiratör, spegel och intim sam-skapare.

Bi-Ma