Om mig

Min kropp blev till en vacker sommardag i en vacker skog i Sverige och föddes i april 1946. När jag reflekterar över mitt liv liknar min livshistoria en saga, full av magi och svåra utmaningar; en historia som kunde vara väldigt värdefull att berätta. Denna presentation är dock endast utifrån aspekten av mitt inre spirituella kall, från mystikern inom mig.

Jag väljer att inrikta mig på att mystikern inom varje människa ska vara eller bli så lyhörd att vi kan förenas och sam-skapa det genuina kosmoholistiska leverne på jorden som vi bör ge våra barn våra barnbarn våra barnbarnsbarn våra barnbarnsbarnsbarn…

Ursprungs-Mystiker – Native Mystic  (Beskrivning: Native [ursprunglig]; som naturligt existerar redan från födelsen; mystic [mystiker]: som har en inneboende andlig kontakt bortom vad som kan observeras med de ordinära sinnena).

Jag har kommit att förstå  mig själv som en Ursprungs-Mystiker (Native Mystic). Lyckligtvis är jag en bland de Ursprungs-Mystiker som lever på jorden som har kommit att inse och förstå och värdesätta detta fenomen. Jag föreställer mig att det finns många Ursprungs-Mystiker bland oss människor som har svårigheter i den ordinära materiellt inriktade västvärlden som inte räknar med sådant naturtillstånd. Jag antar att alla nyfödda är Ursprungs-Mystiker men oftast glömmer eller förlorar kontakten när den försummas att odlas inom deras sociala omgivning. Min erfarenhet är att den mystiska kontakten förstärks, återknyts eller väcks i kontakt med mystiker och deras budskap.

Jag förmodar att mystiker och deras budskap från alla kulturer, gamla såväl som nuvarande, är det verkliga hjärtat i mänsklig utveckling.  Aldrig tidigare har det funnits en plattform med möjligheten att ”mystiker kommer samman och är tillgängliga”, som genom dagens Internet-portal. För mig är alla människor potentiella medvetna mystiker, men vi kan behöva speglar för att våga och kunna vakna. Jag är övertygad om att vem som helst vid något tillfälle plötsligt kan uppleva Gudomlig eller Kosmisk kontakt bortom vanliga sinnesupplevelser och intuitivt känner jag att det är det yttersta kvant-utvecklingstillståndet för hela mänskligheten.

En resumé om mitt liv från min egen inre spirituella synvinkel.

Mitt liv ända sedan barndomen har varit en äventyrlig inre resa in till de mest magiska och mirakulösa upplevelser såväl som in i många djupa upplevelser av ”själens mörka natt” (eng. “the dark night of the soul”). Under många många år kände jag mig väldigt ensam i denna materialistiskt orienterade och uppdelade kultur som jag är född och uppfostrad i.

Hur kan jag vara en bidragande social människa, vara autentiskt till gagn, blev mer och mer frustrerande fråga ju mer jag förstod av komplexiteten i det moderna samhället och ju mer jag insåg att:

 • vi människor är fullkomligt beroende av Moder Jord och varandra
 • vi i det rådande moderna mänskliga samhället är inte fostrade att leva i samklang med de Kosmiska naturlagarna.
 • inom det mänskliga levernet finns verkligt och potentiellt extremt lidande parallellt med extrem intelligens, visdom, kreativitet och livslust.
 • jag är oundvikligen del i mänskligheten och vår globala kulturs utveckling

Min inre kontakt i stunder av djup avslappning och avskildhet var den enda plats där jag kunde finna verklig frid och uppleva den magi i det mänskliga livet som gav mig motivation att vara social på många kreativa sätt, även om jag inte kunde känna tillit till den moderna västerländska livsstilen och mestadels upplevt att jag gått  mot strömmen.

Från en inre obegränsad drivkraft och inre guidning ”råkade jag på”, som av nåd, olika omständigheter, skrifter, vägar, extraordinära människor och sammanhang som gav näring till och kontakt med mitt ursprungs-mystiska (native mystic) tillstånd eller andliga kvaliteter och dimensioner. På många sätt ifrågasatte jag ändå min inre guidning och förnekade mig själv respekt tills jag förmådde att förstå och fullt erkänna den ursprungliga mystikern i mig, som lyckligtvis aldrig gav upp…  och lyckligtvis fortsätter jag alltjämt att ”råka på” extraordinära människor, situationer och budskap etc. som fördjupar och inspirerar mystikern i mig.

När jag var i början av mina tjugo år tog jag emot några klara inre budskap;

 • att jag skulle få alla svar under detta livet
 • att det var något viktigt jag skulle minnas
 • att  jag skulle skriva någonting av djupgående betydelse som skulle rikta sig till olika slags människor, men jag måste vänta tills jag var över femtio eftersom det fanns avgörande livserfarenheter jag måste gå igenom först
 • att jag var här på Jorden för att vara del i en stor förändring hos mänskligheten

Intuitivt kände jag någon slags förståelse eftersom några mycket djupa mystiska upplevelser som barn och tonåring hade förberett något inom mig. Intuitivt kände jag kontakt med vad jag skulle minnas men det var definitivt inte klart, snarare dolt i något slags vitt ljus som jag inte kunde se igenom. (Idag förstår jag att det var det vita ljuset jag skulle minnas). Djupt inom mig så samtyckte jag till att följa dessa budskap, även om jag inte hade någon aning om hur, och inte kunde greppa vad det hela egentligen handlade om.

Det har tagit mig 45 år av extraordinärt fantastiskt engagemang och otroligt men hårt inre arbete, lärande och avslöjande insikter för att inse djupgåendet av dessa inre erhållna budskap, ett djupgående ofattbart för mig då i mina tidiga tjugo. Idag vet jag att jag är en bland många mänskliga systrar och bröder som haft liknande upplevelser även om våra livshistorier yttrat sig väldigt olika.  Något som är mycket klart för mig idag är att jag är i en fas av att medvetet vara del i en stor transformerande förändring för mänskligheten…

Livets omständigheter har lärt mig att; 

 • Livet på jorden är fyllt av oförutsedda och oundvikliga svåra utmaningar såväl som otroliga möjligheter
 • Jag kan inte undkomma mitt eget liv
 • Mitt liv påverkar andras liv… 

Som västerländsk kvinna i den multi-kulturella, och på många sätt utmanande och svårt komplexa tid i dagens värld, accepterar jag att vara en av förhoppningsvis oräkneliga pionjärer som bryter ny mark för ett kvantsprång in i ett ”new age” livsparadigm.

“New age” refereras ofta till som något flummigt, men vi kan inte förneka att vi är i ett paradigmskifte in till en fullkomligt ny tidsålder (new age) för mänskligheten på Planeten Jorden. Vad vi än kallar det så är det på väg in i våra liv i en hastighet och intensitet som kräver djupgående stöd för oss människor att  bli helade från omedvetenhet, okunnighet och arrogans och kunna framföda våra fulla mänskliga potentialer.

Inviterar vi människor vår fullkomliga Kosmiska Holistiska Mänskliga Medvetenhet och Potential att Blomma?…  Från mitt inre djup säger jag JA, jag inviterar det… och jag väljer att tro att detta är tiden för mänskligheten att dela våra gåvor och sam-skapa… att möta utmaningarna och förändringarna tillsammans och verkligen lära om och utveckla vår mänskliga potential och… framföda en kosmoholistisk medveten, autentisk intim och synkroniserad mänsklighet, en genuint holistisk världsbild och genuine existentiell vällfärd. 

I min nuvarande inkarnation så bejakar jag att;

 • vara en ursprungs-mystiker/yogini/tantrica och kosmoholist samtidigt som jag tillåter mig att på djupet uppleva att vara en enkel människa och kvinna och nu även en äldre
 • ha en inre strävan och villighet att avslöja och överkomma blindhet, ignorans och andra brister och utveckla mina potentialer
 • vara passionerat hängiven i den mänskliga utvecklingen och processen att överkomma stagnerande okunnighet och koppla in till det inre ljus vi alla är och frambringa en kosmoholistiskt medveten och jordiskt grundad intim sam-skapare inom alla slags relationer i riktning mot existentiell välfärd för alla varelser. 
 • vara en kanal eller ett instrument för att dela med mig genom inspirerande föredrag, workshops, sessioner och skrivande

Individuell autentiskhet och resilient socialt växande.

Kan jag någonsin förneka att det centrala i mitt liv är jag, oavsett hur holistiskt eller altruistiskt jag förmår leva mitt liv? Även om jag anser att Gud, Det Gudomliga eller Skaparen är det centrala i mitt liv, är det inte ändå jag förenad med denna människokropp som jag opererar, som är det helt centrala i mitt liv på Jorden? Till den grad som jag medger och respekterar att det är så, till den grad kommer jag att vara förmögen att respektera och bejaka att du är centrum i ditt liv! Jag vill påstå att endast då kan genuin ömsesidig empati och kärlek flöda. Många av oss kanske är så vana vid att i någon mån vara behandlade som ting i det moderna segregerade industriella och vetenskapliga samhället, att vi är ovana att medvetet uppmärksamma våra verkliga jag.

Jag vill hävda att vi människor har potentialen av att autentiskt och intimt relatera, kommunicera och sam-skapa när det baseras på ömsesidig total insikt att du är det verkliga centrum i ditt liv och jag är det verkliga centrum i mitt liv, även om vi är Ett i föreningen med Det Gudomliga. En djupgående insikt och vakenhet i denna syn, kan vara den verkliga Gordiska Knuten som öppnar en ny dörr till en autentisk enad och empatisk mänsklighet; en mäsklighet baserad på fullkomligt inlyssnande av våra djupaste Själv, varandra, Moder Jord, vårt Kosmiska Universum och Det Gudomliga som förenar… en mänsklighet som lever i existentiell intimitet…

Vi är alla Gudomliga Gnistor från samma Källa som magiskt har inkarnerat in i Kosmos, ner på Moder Jord och in i att styra våra individuella kroppar och manifestera det samhälle vi lever i…

Jag välkomnar dig in i mitt liv; till en autentiskhet och sam-skapande existentiell intimitet, som kvantspringer in i och hängivet främjar ett genuint kosmoholistiskt medvetet och resilient mänskligt liv, oavsett vad vi väljer att kalla det…

Kärlek och Ljus

Bi-Ma