Meditation

Meditation var något som naturligt ”hände” inom mig långt innan jag i tidigt sjuttiotal för första gången hörde om någon metod. Under fyra decennier har jag sedan dess studerat och praktiserat olika meditations-traditioner. Under många år var Ljusmeditation min genre; jag har undervisat vuxna, ungdomar och även barn genom föredrag och guidade ljusmeditationer.

Quantum Chakra Meditation & Yoga

Dagen efter att Vedic Master Class retreaten på Cypern i oktober 2008 hade avslutats, höll vi deltagare som fortfarande var kvar vår gemensamma morgon-meditation som vi brukade. Under denna meditations-session ”hände” plötsligt inom mig ett fullkomligt nytt sätt att meditera. Jag kan kalla det en meditationsmetod  även om jag mer upplevde det som en naturlig men otrolig kosmisk inre yoga. Jag blev själv förvånad över hur det var möjligt. Jag hade aldrig tidigare blivit introducerad till något som detta. Direkt efter denna första ”inre introduktion” befann jag mig i en ödmjuk vördnad och djupt tacksam och fullkomligt häpen. Min första reflektion var att detta var omöjligt att klura ut, men så otroligt genialiskt.

Detta blev en start på en ny era i mitt liv. Jag fick ett ”verktyg” till att skära igenom lager av omedvetenhet in i kärnan av potentiell mänsklig medvetenhet; till att djupt rikta mig och knyta an till och tona in på mitt andliga Jag, men samtidigt komma mer grundat ner i min kropp och det inkarnerade livet på Jorden och i detta Kosmiska Universum. Jag blev ”inviterad till ett kvantsprång” in i vad chakra medvetenhet verkligen innebär. Mitt ”kosmiska medvetande seende” öppnades mer och mer och hela mitt liv gav mening, som människa, som kvinna, som individ och som en social invånare på Jorden och som invånare i det Kosmiska Universumet. En resa startade som jag lyckligtvis inte kunde backa ut ur.

Sedan den dagen har denna Quantum Chakra Meditation & Yoga ”metod” utvecklats inom mig och jag har praktiserat, eller snarare varit en lärjunge själv till den guidning från det inre eller från något eller någon bortom. Det kan beskrivas som en kombination av en mängd olika metoder, men ändå är den helt ny; en naturlig kontakt process som expanderar medvetenhet. Det har blivit det mest utvecklande och engagerande sättet för mig att andligt expandera och erfara min enhet med Det Gudomliga, men också att relatera mer intimt med andra, naturen, Jorden och hela Kosmos. Det har utvecklats till ett sätt att ”falla” in i livets källa och samtidigt steg för steg ”kvant-springa”  in i människans potential av kreativ medvetenhet, in i den Kosmiska Dansen…

Först trodde jag att detta var bara för mig. Efter en tid förstod jag att det är en Gåva att dela med mig av. Det gör jag  genom att undervisa (i betydelsen ”påvisa undret”), dvs. berätta, samt facilitera/coacha/guida Quantum Chakra Meditation & Yoga för grupper eller i privata sessioner.

Quantum Chakra Meditation & Yoga är ett sätt att förbereda för eller stödja och balansera den naturliga Kundalini kraften att kunna flöda genom alla chakran och öppna för eller expandera den kosmiska medvetenheten i det dagliga livet. Denna yoga handlar inte om kroppspositioner, utan om inre chakra yoga.

Ordet meditation kommer från latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.